Σάββατο, 14 Απριλίου 2012"Σας δίνω μια καινούργια εντολή: 
Nα αγαπάτε ο ένας τον άλλο. 
Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι ακριβώς να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. 
Aπ' αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου,
 αν έχετε αγάπη μεταξύ σας" 

(Ιωάννης 13:34-35)

2 σχόλια: